Statistik


KEAHLIAN

 • 2007 - 50 Orang
 •  2008 - 189 Orang
 •  2009 - 474 Orang
 •  2010 - 67 Orang
 • 2011 - 364 Orang
 • 2012 - 161 Orang ( Sehingga Julai 2012 )

JUMLAH : 1306 0rang

KK - 886 Orang
DE - 420 Orang
PINJAMAN BAHAN


 • 2007 - 366 Naskah
 •  2008 - 6794 Naskah
 •  2009 - 7316 Naskah
 •  2010 - 6292 Naskah
 • 2011 - 5771 Naskah
 • 2012 - 5187 ( Sehingga Julai 2012 )

JUMLAH : 31, 726 Naskah***********************************************************************AKTIVITI GALAKAN MEMBACA

 • 2007 - 9 Aktiviti , 143 Penyertaan
 • 2008 - 62 Aktiviti, 1,359 Penyertaan
 •  2009 - 82 Aktiviti, 2,167 Penyertaan
 •  2010 - 86 Aktiviti, 2,348 Penyertaan
 • 2011 - 81 Aktiviti , 2,074 Penyertaan
 • 2012 - 54 Aktiviti, 1,218 Penyertaan ( Sehingga Julai 2012 )