Thursday, September 8, 2016


Arabic Play Dough Mats Oleh Murid-Murid KAFA Kampung Jawa


Aktiviti Membuat Swiss Roll Mr.Crab


Projek Membuat Bas Untuk Promosi Aktiviti Galakan Membaca Tahun 2016

Antara Aktiviti-Aktiviti Yang Dibuat Di PD Kampung Jawa Sepamjang Tahun 2015Himpunan Pelajar Cemerlang UPSR Anak Kampung Jawa 2015
Rekativiti Fruit Salad Dan Sandwich Pada 06.11.2015Projek Zumba Dan Saya

Mewarna Blok Batik Bersama Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Pada 19.12.2014


Lawatan Sambil Belajar Ke Balai Bomba Dan Penyelamat Pada 18.12.2014